Xưởng May Jean TPHCM
quanjeansi@gmail.com

Thông tin

Hình ảnh xưởng may

                                                  Xưởng may                                  
Hình ảnh xưởng may - 1     Hình ảnh xưởng may - 2     

 Hình ảnh xưởng may - 3    Hình ảnh xưởng may - 4

 Hình ảnh xưởng may - 5    Hình ảnh xưởng may - 6

Hình ảnh xưởng may - 7     Hình ảnh xưởng may - 8

Hình ảnh xưởng may - 9     Hình ảnh xưởng may - 10
                                                                           Xưởng wash
 Hình ảnh xưởng may - 11     Hình ảnh xưởng may - 12  

 Hình ảnh xưởng may - 13     Hình ảnh xưởng may - 14    

 Hình ảnh xưởng may - 15      Hình ảnh xưởng may - 16
Hình ảnh xưởng may - 17Hình ảnh xưởng may - 18
Hình ảnh xưởng may - 19Hình ảnh xưởng may - 20Hình ảnh xưởng may - 21

  

 
LIÊN HỆ DỊCH VỤ
Liên hệ ngay để được tư vấn chọn mẫu, cũng như chi phí gia công

Chat 1
zalo call